Αρνητική γνωμοδότηση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ : Δεν κωλύει την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης εφόσον ο προσυμβατικός έλεγχος του ΕΛ.ΣΥΝ αποβεί θετικός

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In