Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδοθείσα και αναρτηθείσα στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» σε χρόνο μεταγενέστερο της εγκριτικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για επιχορήγηση συλλόγου

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In