Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αναρτηθείσα στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» σε χρόνο μεταγενέστερο της εγκριτικής της επιχορήγησης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In