α)Προσδιορισμός με ακρίβεια του είδους και της ποσότητας των προς ανάθεση υπηρεσιών β)Αρμόδιος Π.Ο.Υ υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων γ)Παράλειψη δέσμευσης συνολικού ποσού πολυετούς δαπάνης

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In