Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και των υποψηφίων που κριθεί η προσφορά τους απορριπτέα (ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη τεχνική προσφορά )

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In