Απευθείας ανάθεση προμήθειας: α) Υποχρέωση σύνταξης ενδεικτικού προϋπολογισμού β) Υποχρέωση αποστολής πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In