Ανάθεση υπηρεσιών γενικής φύσης :α) απαραίτητα στοιχεία προσδιορισμού της β) χρήση λανθασμένου cpv γ) συντρέχουσα αρμοδιότητα Δήμου και Δημοτικής του Επιχείρησης δ) υπηρεσία μη εξειδικευμένης φύσης

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In