Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη μηχανολόγο μηχανικό της παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο καλής λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης των Χ.Υ.Τ.Α και Χ.Υ.Τ.Υ.

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In