α)Διάκριση σύμβασης έργου -υπηρεσίας β) Κριτήριο χαρακτηρισμού μικτής σύμβασης προμήθειας -υπηρεσίας

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In