Α)Απευθείας ανάθεση προμήθειας σκυροδέματος ανά Δημοτική Ενότητα. Β)Υποχρέωση η μη αποδεικτικών εισαγωγής και εξαγωγής στις αποθήκες του Δήμου.

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In