Α)Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 118 Ν. 4412/2016 λόγω δικαστικής εμπλοκής διεθνούς διαγωνισμού Β).Τρόπος εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 10 του ν. 4412/2016 ( επιτρεπτής κατάτμησης )

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In