α)Ανατροπή και δέσμευση πίστωσης κατά τα έτη μεταξύ της αρχικής δέσμευσης και της εκκαθάρισης της δαπάνης β)Έκδοση τιμολογίου σε χρόνο μεταγενέστερο της διαχειριστικής περιόδου της πιστοποίησης του έργου γ) Δέσμευση πίστωσης μετά την υπογραφή της σύμβασης

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In