Έκδοση και πληρωμή χρηματικού εντάλματος δυνάμει Πρακτικού Συμβιβαστικής Επέμβασης Ειρηνοδικείου-Η διαφωνία Δήμου και Επιτρόπου που ήχθη ενώπιον του Κλιμακίου καθίσταται άνευ αντικειμένου

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In