Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 160 του Ν.3463/06 όσον αφορά υλοποίηση και εκτέλεση δαπανών του πρώτου τριμήνου του έτους χωρίς προϋπολογισμό(Ηαπάντηση του ΥΠ.ΕΣ επαληθεύει άρθρο της E-DIMOS αναρτημένο 30-12-2019):

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In