Άσκηση αρμοδιότητας από τον Δήμο, εκχωρηθείσα σε δημοτική του επιχείρηση

Η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι μη νόμιμη, καθώς, το αντικείμενο της ανατεθείσας σύμβασης εμπίπτει στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ., στην οποία ο Δήμος Φαρσάλων έχει εκχωρήσει, με την συστατική πράξη αυτής, την μέριμνα και την υλοποίηση δράσεων που άπτονται της προστασίας της υγείας όλων των πολιτών. Εξάλλου, η συγκεκριμένη Δημοτική Επιχείρηση επιχορηγείται από τον προϋπολογισμό του Δήμου για την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων και ως εκ τούτου μη νομίμως ο Δήμος προβαίνει στη σύναψη της εν λόγω σύμβασης, επιβαρύνοντας εκ νέου τον προϋπολογισμό του. (ΕΛ. ΣΥΝ. ΚΠΕΔ VII Τμ. 34-20)