Άρθρο επιστημονικής ομάδας της e-dimos( συμπληρωματικό της 22-7-2018): Τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη για έκδοση Α.Α.Υ μετά την ισχύ Ν.4555/18 -Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ .

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In