Άμεση εκτέλεση Προϋπολογισμών ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, χωρίς έγκριση της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης στα πλαίσια αντιμετώπισης του κορωνοϊού

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In