ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

  • Ανάρτηση βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την εισηγήτρια Μιχαλοπούλου Στέλλα και την επιστημονική ομάδα, επί των οποίων στο τέλος της παρουσίασης θα τίθενται γραπτά ερωτήματα και οι απαντήσεις θα επεξεργάζονται από ομάδα δικηγόρων και την εισηγήτρια.
  • Ενημέρωση για οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων, πέραν των βιντεοσκοπημένων.