Χαρακτήρας μικτής σύμβασης όταν ήσσον τμήμα αυτής περιλαμβάνει εργασίες που χαρακτηρίζονται ως «έργο»-Μη υποχρέωση τήρησης της παρ 5 του άρθρου 118 Ν.4412/16

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In