Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικτυακή παρουσίαση – ημερίδα

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικτυακή παρουσίαση – ημερίδα

Θεμα παρουσίασης : ……………………………………………………….
διαδικτυακή παρουσίαση με θέμα τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του πρόχειρου διαγωνισμού των τεχνικών έργων με το ν. 4412/2016.

Ημερομηνία: Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 10:30 πμ

Τόπος: Ο υπολογιστής σας!

Εξοπλισμός:  Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ηχεία υπολογιστή. Η πρόσβαση θα γίνεται αυτόματα με εξαιρετικά εύκολο τρόπο

Κόστος συμμετοχής: Για τη διαδικασία και τα σχετικά υποδείγματα ανάθεσης, παρακαλούμε καλέστε στο τηλ. 2310-486263 (κα Κότη)
(εξυπακούεται ότι όσοι έχουν ήδη ετήσια συνδρομή στο epostirixis δεν έχουν επιπλέον κόστος)

Για να δείτε εάν ο φορέας σας έχει ήδη ετήσια συνδρομή στην υπηρεσία e-postirixis, πατήστε εδώ.

Εάν σας ζητηθούν κωδικοί, τότε δεν υπάρχει ετήσια συνδρομή. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα «Συνδεθήκατε επιτυχώς», ο φορέας σας έχει ήδη ετήσια συνδρομή στην υπηρεσία.

Πως θα υποβάλλω αίτηση συμμετοχής: Συμπληρώσετε την ειδική φόρμα που θα βρείτε παρακάτω

Πως θα συνδεθώ: Θα μπαίνω με τους κωδικούς που χρησιμοποιώ ήδη στη ΔήμοςΝΕΤ. Πατήστε εδώ για τις οδηγίες.

Θέματα που θα αναλυθούν:
Α. Απευθείας Ανάθεση Έργων, Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών –  Βιβλίο Ι (άρθρο 118):

  1. Πρόσκληση καταλόγου Ενδιαφερομένων-Χρόνος
  2. Κλήρωση με Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων, Διαδικασία Κληρώσεων με βάσει την ΥΑ. ΔΝΣγ/οικ 15299 /ΦΝ 466/2017 – ΦΕΚ 900/Β/20-3-2017
  3. Δημοσιοποίηση στο ΤΕΕ
  4. Περιορισμός των Δαπανών

Β. Απευθείας Ανάθεση Βιβλίο ΙΙ (άρθρο 327): Όροι και Διαδικασία

Γ. Συνοπτικός Διαγωνισμός:  Όρια – Απλοποιημένη Προκήρυξη – Δημοσίευση Προκήρυξης – Προθεσμίες Δημοσίευσης – Επιτροπή Διαγωνισμού – Πρόσθετες Προσκλήσεις

Ερωτήματα:
Έπειτα από την παρουσίαση του θέματος θα ακολουθήσουν τα ερωτήματά σας τα οποία θα υποβάλλονται τηλεφωνικά και θα ακούγονται ζωντανά στον αέρα, ώστε να ακούγεται από όλους το ερώτημα και η απάντηση, να επανέρχεται ο ερωτών για διευκρινήσεις, όπως ακριβώς γίνεται και στις ημερίδες.

 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 

Φορέας *
Ονοματεπώνυμο *
Θέση στο φορέα *
Τηλέφωνο *
E-mail *
*
απαραίτητα πεδία (*)