Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ 2γ Ν.441216 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης – Μη απαίτηση συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In