Απευθείας ανάθεση προμήθειας ομοίων αγαθών ανά δημοτική ενότητα κατ΄εφαρμογή της παρ.14 του άρθρου 6 Ν.4071/12

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In